Kurulum işleminden önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. SanalPosPRO ürününü kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz.

SANALPOS PRO KULLANIM ŞARTLARI

Versiyon 1.1
Tarih 01/01/2018

A) TANIMLAR ve TARAFLAR
Tanımlar:
SanalPosPRO: https://sanalpospro.com adresinden yayınlanan e-ticaret sistemlerinden ödeme alma aracı olarak geliştirilmiş yazılım ürünü
EticSoft: SanalposPRO yazılım ürününü geliştiren ve ticari haklarına sahip, Akdeniz Ünv. Kapüsü Teknokent ArGe-1 K1 5C adresinde mukim, eticsoft.com adresinden iletişim bilgilerine erişilebilir ticari işletme,
ÜİY: Üye iş yeri, SanalPosPRO’yu kullanan e-ticaret faaliyeti gösteren tüzel kuruluş.
Ödeme Servisi: Banka ve/veya Ödeme Kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşların sağladığı tahsilat servisi,
Teknik Destek: EticSoft tarafından ÜİY tarafına verilen sözlü/yazılı/uygulamalı sorun giderme hizmet süreçleri,

Taraflar:
İşbu sözleşmenin konusu SanalPosPRO’nun ÜİY tarafından kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

B) TİCARİ, FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. SanalPosPRO açık kaynak kodu ile dağıtılan ve tüm fikri/sınai hakları EticSoft’a ait olan bir yazılım ürünüdür. İş bu sözleşme metni de dahil olmak üzere, SanalPosPRO! ürününe ait tüm kodlar, görseller, tasarımlar, veritabanı planlarının fikri mülkiyeti vardır ve EticSoft’a aittir.
 2. EticSoft, SanalPosPRO’yu işbu sözleşmeye uygun şekilde kullanılması şartı ile ÜİY tarafına BEDELSİZ ve AÇIK KAYNAK KODLU olarak sağlar.
 3. SanalPosPRO’nun kaynak kodlarının tamamı veya bir kısmı kopyalanıp aynı veya başka bir yazılım adıyla dağıtılamaz, aynı veya başka bir ad ile satılamaz, herhangi bir kopyasından ticari çıkar elde edilemez.
 4. Yazılımın uluslararası geçerli kullanım lisansı ve ek şartları LICENSE isimli bir dosyada ana klasörde bulunur. Bu dosyanın kaldırılması ve/veya değiştirilmesi yasaklanmıştır. Bu dosya bir TXT (yazı tabanlı) yapısında olup herhangi bir okuma, yazma yazılımı ile okunabilir.
 5. SanalPosPRO ÜİY’nin kendi e-ticaret platformlarında kullanımı için abonelik, kurulum gibi bir bedel talep etmemekle birlikte, sunacağı bazı entegrasyonların yıllık/tek seferlik kullanımının ek ücretleri olabilir.
 6. SanalPosPRO yazılımı açık kaynaklıdır. ÜİY sanalpospro.com adresinden bir kopyasını indirerek kendi e-ticaret sistemine kurar. ÜİY SanalPosPRO’nun kaynak kodlarını görüntüleyebilir ve dilediği gibi değişik yapabilir. Kodlarda yapılan değişikliklerin yapacağı etkiden ÜİY sorumludur. Kaynak kodlarının kullanımı ile ilgili diğer şartlar ve koşullar LICENSE dosyasında bulunur.
 7. EticSoft SanalPosPRO’nun ÜİY’nin sunucularına uyumlu olduğunu garanti etmez. Bu uyumluluğu sağlamak için gerekli teknik çalışmaları sağlamakla yükümlü değildir.
 8. EticSoft, mevzu hukuka aykırı olduğunu ve/veya EticSoft ticari/etik politikasına uymadığını düşündüğü veya ilgili sebebi beyan etmeksizin herhangi bir ÜİY’nin SanalPosPro ürününü kullanımını kısmen veya tamamen kısıtlama hakkına sahiptir.

C) TEKNİK DESTEK

 1. ÜİY, SanalPosPRO herhangi bir tutarsızlık veya teknik sorun durumunda EticSoft’un web adresinden ÜCRETSİZ teknik destek talep eder.
 2. EticSoft teknik destek işlemleri için herhangi bir bedel talep etmemekle birlikte, ilgili sorunun çözülebileceğini garanti etmez.
 3. EticSoft teknik destek işlemleri için herhangi bir süre içinde çözülme garantisi vermez.
 4. Teknik destek sürecinin uygulamalı devam etmesi durumunda ÜİY kendi rızası ile kendi sunucuların çeşitli erişim bilgileri (FTP/SFTP/SSH Yönetim Paneli Şifresi v.b.) paylaşabilir.
 5. ÜİY tarafından EticSoft ile paylaşılan erişim bilgilerinin geçici olması veya teknik destek sürecinin bitmesi ile birlikte değiştirilmesi ÜİY’nin sorumluluğundadır.
 6. ÜİY, uygulamalı teknik destek talebinden önce kendi sunucusundaki tüm veriyi YEDEKLEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. EticSoft uygulamalı teknik destek sürecinde oluşacak herhangi bir veri kaybın için sorumluluk kabul etmez. Yedeklemenin yapılmadığı durumlarda teknik destek talebini reddetme hakkını saklı tutar.
 7. EticSoft genel teknik destek tanımına uymayacak aşırı iş yükü ve/veya özel geliştirme talepleri (tasarım değişikliği, özel entegrasyon) gibi ek çalışmalar için ücretli olarak müdahale teklif etme hakkına sahiptir. Bu teklif ÜİY tarafına hiç bir ödeme yükümlülüğü doğurmaz. ÜİY teklifi kendi rızası ile kabul ettiğinde mali geçerlilikli bir fatura oluşturulur.
 8. ÜİY’nin EticSoft tarafından talep edilen gerekli erişim bilgilerini (FTP/SFTP/SSH Yönetim Paneli Şifresi v.b.) paylaşmayı reddetme hakkı vardır. Bu hakka mukabil olarak, erişimin zaruri olacağı durumlarda EticSoft’un teknik destek talebini olumsuz sonlandırma hakkı saklıdır.

D) GÜVENLİK ve SORUMLULUK

 1. SanalPosPRO kullananan ÜİY ile Ödeme Servisi kendi arasında sözleşme yapar. SanalPosPRO bu sözleşmelere istinaden gereken entegrasyonu sağlamayı amaçlar. EticSoft, ÜİY ile Ödeme Servisi arasındaki ticari ilişkiye ve sözleşmelere taraf değildir.
 2. EticSoft SanalPosPRO ürününün içerisinde hali hazırda bulunmayan bir Ödeme Servisi’nin entegrasyonunu sağlamayı garanti etmez.
 3. ÜİY, SanalPosPRO’nun en güncel versiyonunu kullanmakla ve güncellemeleri takip etmekle sorumludur.
 4. SanalPosPRO hiç bir bankacılık ve/veya finansal hizmet sunmaz. Sadece bu servislerin bir çoğunun entegrasyonunu içeren bir yazılımdır.
 5. ÜİY, yazılımı kendi web sunucularında çalıştırır ve kaynak kodlarının ihtiyaç duyulacak güvenlik standartlarına uygun muhafaza edilmesi ile sunulmasından kendisi sorumludur.
 6. ÜİY, SanalposPRO ile yapılan her işlemin doğruluğunu ilgili Ödeme Servisi ile teyit ederek kontrol etmekle yükümlüdür. EticSoft hiç bir durumda ödeme işlemlerinin başarılı ve doğru gerçekleşeceğini garanti etmez. İşlemlerin doğruluğunu kontrol ve/veya teyit etmez. İşlemlerde oluşacak teknik/ticari/idari hatalardan doğan zararların sorumluluğunu kesin şekilde reddeder.
 7. ÜİY bu sözleşme ile e-ticaret sisteminde kurulu SanalposPRO’nun kullanımıyla oluşacak veriyi istatistik, teknik iyileştirme çalışmaları, sorun tespiti gibi süreçlerde kullanılma amacıyla toplanabilmesine izin verir ve kabul eder.
 8. EticSoft, ÜİY’nin sunucuları kendi kontrol ve sorumluluk alanı dışında olduğundan ÜİY sunucularında çalışan SanalPosPro’nun güvenliği, diğer yazılımlarla etkileşimi, oluşturduğu verinin doğru şekilde korunduğu gibi tüm teknik sorumlulukları kesin şekilde reddeder.

E) GENEL HÜKÜMLER

 1. İşbu sözleşme ÜİY SanalPosPRO’nun kurulumunu yaptığı an itibariyle yürürlüğe girer, ÜİY kurulumu onaylayarak işbu sözleşmeyi okuduğuna ve kabul ettiğine dair bir irade beyanında bulunur.
 2. SanalPosPRO gerçek kişilerin kullanımının uygun ve mümkün olmayacağı bir yazılımdır. ÜİY’nin SanalPosPRO’yu kullanabilmesi için vergi mükellefi bir ticari işletme olması zaruri olduğundan ÜİY’nin EticSoft’a sağladığı bilgileri, “kişisel bilgi” değil Kamuya Açık Ticari Bilgi (İşletme adı, sabit/cep telefonu, e-posta adresi, web sitesi gibi) hükmünde kabul edilecek ve bu bilgileri kamuya açık ticari bilgi hükmünde işlenecektir. ÜİY bu bilgilerin doğru ve kamuya açık ticari bilgi olduğunu, kişisel bilgi olmadığını beyan eder. EticSoft ÜİY’nin kişisel bilgilerini sisteminine girilmesini kabul etmediğini peşinen beyan eder.
 3. EticSoft genel politikasına göre ÜİY, varsa ücretli olarak satın aldığı herhangi bir ürün için 21 gün içerisinde iade talep edebilir. İade koşulları servis ve hizmetlerde farklılık gösterebilir. İade süreci için iade talebi ve/veya iade formu ve/veya iptal faturası gerekli olabilir. İade talebinin yapılması iadenin kabul edildiği sonucunu doğurmaz.
 4. Kurulum sırasında ÜİY’nin eticaret sistemine ait adres, yazılım versiyonu ve ticari iletişim bilgileri EticSoft’a iletilir. EticSoft bu verilerle daha sonra teknik destek sürecinde kullanılmak üzere bir kullanıcı hesabı oluşturur.
 5. EticSoft genel politikasına göre reklam/tanıtım amaçlı e-posta/sms göndermez. SanalPosPRO’nun güncellemeleri ve teknik bilgiledirmeleri SMS/E-posta/Telefon yoluyla ÜİY’ye iletebilir. ÜİYm aksini bildirmediği sürece kendisine bu iletişim bilgileri üzerinden ulaşılmasını kabul etmiş sayılır.
 6. ÜİY, istediği zaman EticSoft üzerindeki hesabına erişebilir ve buradaki bilgilerinin silinmesini isteyebilir.
 7. EticSoft SanalPosPRO’yu geliştirmeyi ve devamlılığını garanti etmez. İşbu sözleşmeyi dilediği zaman haber vermeksizin tek taraflı olarak son erdirme hakkını saklı tutar.
 8. Eticsoft işbu sözleşmeyi tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutar.
 9. Taraflar arasında olası hukuki itilaf süreçlerinde ANTALYA MAHKEMELERİ yetkili kılınmıştır.